Datum för finansiella rapporter och stämmor

14 mar 2019: Årsstämma 2018
8 maj 2019: Delårsrapport jan-mar 2019
15 aug 2019: Delårsrapport jan-jun 2019
7 nov 2019: Delårsrapport jan-sep 2019
20 feb 2020: Bokslutskommuniké 2019
20 feb 2020: Årsredovisning 2019
11 mar 2020: Årsstämma 2019

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019

Sök på AIK Fotboll