Publiceringsdatum för rapporter

2018-02-20: Bokslutskommuniké 2017
2018-02-20: Årsredovisning 2017
2018-05-08: Delårsrapport Januari – Mars 2018
2018-11-07: Delårsrapport Januari – September 2018
2019-02-20: Delårsrapport Januari – December 2018
2019-03-14: Årsstämma 2018

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019