Vi spelar ihop

Utbildningen "Vi spelar ihop" syftar till att väcka insikt och förståelse för värdegrundande frågor och begrepp bland spelare, ledare och föräldrar, för att därigenom utveckla den sociala kompetensen hos såväl enskilda individer som hela laget.

Detta arbete blir också förebyggande mot alla sorters mobbning och olika sorters trakasserier inom laget/åldersgruppen.

Målet med “Vi spelar ihop”-programmet är:

  • Att alla i AIK ska känna till den VÄRDEGRUND klubben står för.
  • Att alla ska ha samma definition på värdegrundsbegreppen.
  • Att värdegrunden skall vara en del av den vardagliga verksamheten.
  • Att alla spelare och ledare ska få en kunskapsplattform att starta upp det kontinuerliga arbetet, att utforma och vidmakthålla AIK Stilen så att laget och dess medlemmar alltid i varje situation på och utanför planen agerar korrekt och föredömligt.
  • Att alla spelare, ledare och föräldrar ska känna till AIK Stilen och dess innebörd.
  • Att varje lag skall ha minst en “Vi spelar ihop”-aktivitet varje månad.

Målgrupp

Alla spelare, tränare, ledare, föräldrarepresentanter och ledamöter i AIK Ungdomsfotboll.

AIK Stilsansvariga

Lagledare (11-manna) och gruppledare (5/7–manna pojk) är också AIK stilsansvarig. Det operativa genomförande kan delegeras till annan ledare i gruppen. Gruppens AIK stilsansvariga presenteras på ett föräldramöte i början av året.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019