AIK Stilen

AIK Stilen är en del av vår historia. Ordet stil är positivt laddat och betyder "ett riktigt sätt att vara" eller "ett riktigt uppförande". AIK Stilen är således en beskrivning av hur vi AIK:are förväntas uppföra oss.

AIK Stilen är det centrala i allt vi gör och alla beslut ska således luta mot denne. Men den är en färskvara som hela tiden måste anpassas till den tid vi lever i och planteras inom klubben för att överleva. Gör vi inte det är risken stor att vi tappar vår historia och en av de grundstenar som verksamheten vilar på.

För några år sedan startade vi därför utbildningen “Vi spelar ihop” som har genomförts bland våra ungdomslag och inom ungdomssektionen.

Vi spelar ihop-utbildningen är samlingsnamnet för alla de värdegrundsaktiviteter vi idag utför och är en del av vår utbildning inom ungdomsverksamheten. Och med den så gör vi vårt yttersta för att motverka företeelser som exempelvis kränkningar, mobbning och våld.

Lennart Johansson Academy Trophy

AIK Stilen sammanfattas i fem ledstjärnor som bygger på klubbens uppfattning om vad som kännetecknar en riktig AIK:are.

Övergripande mål med AIK Stilen
• att alla i AIK känner till den värdegrund klubben står för
• att alla har samma definition av värdegrundsbegreppen
• att värdegrunden är en del av den vardagliga verksamheten

AIK Stilens fem ledstjärnor

En AIK:are visar alltid respekt och ödmjukhet gentemot människor, oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.

En AIK:are tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning samt nyttjandet av alkohol i samband med AIK-aktiviteter.

En AIK:are gör sitt bästa utefter dennes förutsättningar på träningar och matcher. Hen stöttar och hejar på sina medspelare både i det egna laget och i andra AIK-lag.

En AIK:are uppträder på ett juste sätt gentemot medspelare och motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare.

En AIK:are följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer.

AIK Stilens nyckelord
AIK Stilen utgår från tre grundläggande värdeord: Glädje, Ansvar och Respekt. Det är utifrån dessa ord vi bedriver vår ungdomsverksamhet i praktiken.

Glädje
Allt varande i vår verksamhet bör vara kopplat till ordet glädje då det är just glädjen som får oss att fortsätta kämpa och utvecklas.
Utan glädje för exempelvis idrotten eller varandet i gruppen så stannar utvecklingen både sportsligt och socialt.

I AIK är glädjen det vi alltid eftersträvar att skapa då denna är fundamental för att vi ska lyckas med vårt uppdrag: att fostra trygga individer och ge dessa möjlighet att utvecklas och blomma som fotbollsspelare och människor.

Ansvar
Att ta ansvar för sitt eget handlande i livet är fundamentalt för de flesta människor. För en idrottsman och idrottskvinna är att ta ansvar – både på- och utanför plan – en av de viktigaste egenskaperna man behöver ha för att lyckas. Inom AIK betyder detta att likaväl som att varje enskild spelare ska ta ansvar för att komma i tid till träningen, äta rätt, uppvisa rätt attityd gentemot sina lagkamrater och dylikt, så har en tränare och ledare ansvar för gruppen på olika sätt. Även föräldrarna har ett ansvar.

Ansvar betyder inte bara att man tar ansvar för sitt eget handlande utan att man också får stå till svars för sitt icke handlande, dvs. att inte agera när andra beter sig oansvarigt.

Respekt
Ordet respekt har sitt ursprung i latin och betyder ”att bli sedd”. Dessvärre har ordet på senare tid blivit synonymt med makt, rädsla och kontroll. För oss i AIK Ungdomsfotboll betyder detta istället att vi alla visar respekt och agerar föredömligt mot såväl tränare, lagkamrater, motspelare, domare, publik som alla andra runt omkring fotbollen.

 

Vi spelar ihop


AIK Stilen 
är AIK:s värdegrund.

Vi spelar ihop är det övergripande namnet för alla aktiviteter vi utför för att förstärka AIK Stilen. Det finns också i vissa åldrar åldersanpassade utbildningar som ska genomföras.

Syfte
*Utbildningsprogrammet Vi spelar ihop syftar till att väcka insikt och förståelse för värdegrundsfrågor och dess begrepp bland spelare, ledare och föräldrar, för att därigenom utveckla den sociala förmågan hos såväl enskilda individer som hela laget/gruppen.

Genom detta arbete jobbar vi tillsammans för att förebygga alla typer av kränkningar och mobbning inom laget och åldersgruppen.

Målgrupp
Alla spelare, tränare, ledare, föräldrarepresentanter och ledamöter i AIK Ungdomsfotboll.

Mål
Målet med ”Vi spelar ihop”-programmet är:

*att spelare, ledare och föräldrar i AIK ska känna till den värdegrund klubben står för

*att spelare, ledare och föräldrar ska ha samma definition gällande värdegrundsbegreppen

*att värdegrunden ska vara en självklar del av den vardagliga verksamheten

*att alla spelare och ledare ska få en kunskapsplattform för att starta upp det kontinuerliga arbetet, samt utforma och vidmakthålla AIK Stilen så att laget och dess medlemmar alltid i varje situation på och utanför planen agerar korrekt och föredömligt

Värdegrundsansvarig: Max Bergander, max.bergander@aikfotboll.se.

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019

Sök på AIK Fotboll