AIK Fotboll AB är dotterbolag till AIK Fotbollsförening, som bildades i slutet av 2002. 2003 övertog AIK Fotbollsförening all fotbollsverksamhet från föreningen AIK liksom föreningen AIK:s aktier i AIK Fotboll AB. I dagsläget äger AIK FF 52,8 procent* av rösterna i AIK Fotboll AB.

AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar i Allsvenskan, damlaget i Elitettan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, deltar i nationella och internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm.
* Idag gäller regeln om att föreningen måste äga minst 51 procent av rösterna vid en notering av ett idrottsbolag.

Finansiella rapporter från AIK Fotboll AB finns på denna sida.
Pressmeddelanden från AIK Fotboll AB finns på denna sida.
Årsstämmoprotokoll, kallelser samt kommunikéer från AIK Fotboll AB finns på denna sida.

Ledande befattningshavare i AIK Fotboll AB
Håkan Strandlund, tf vd (sedan 2017-11-10) och ekonomichef
Anställd sedan 2014.
Född: 1965.
Övriga uppdrag: Innehavare av enskild firma.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Vice President & CFO Teleperformance Nordic AB, Ledamot i twenty4help Knowledge Service AB, Teleperformance Söderhamn AB, Teleperformance Danmark A/S, Teleperformance Norge A/S och Teleperformance Finland OY,
Styrelsesuppleant i Bite Teleperformance AB.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Stefan Jonasson, kommersiell chef
Anställd sedan 2013.
Född: 1967.
Övriga uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Merchandise Manager i AIK Shop.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Henrik Koch, säkerhetschef
Anställd sedan 2001.
Född: 1968.
Övriga uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Björn Wesström, sportchef A-trupp Herr
Anställd sedan 1999.
Född: 1972.
Övriga uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Scoutingchef i AIK Fotboll.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Rikard Norling, chefstränare A-trupp Herr
Anställd sedan maj 2016.
Född: 1971.
Övriga uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Chefstränare SK Brann och Malmö FF.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Styrelse för AIK Fotboll AB
Per Bystedt, styrelseordförande
Född: 1965.
Yrke: Driver egen investeringsverksamhet.
Styrelseuppdrag: Neonode, Inc. (ordförande), Sellhelp AB (”Sellpy”) (ordförande), Versity Music AB (ordförande), Webrock Ventures AB, AIK Fotboll AB, AIK Fotbollsförening.
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: Eget innehav 666 666 B-aktier samt innehav av 2 217 248 B-aktier via närstående bolaget Bystedt & Son AB.
* Om av årsstämman vald styrelseordförandes uppdrag upphör i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Patrick Englund, ledamot
Född: 1965.
Yrke: Egenföretagare.
Styrelseuppdrag: Incanto AB, Bläckfisken Restaurang AB, Agent Wines P&J AB, AIK Fotboll AB, AIK Fotbollsförening.
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieutbildning (2-årig social linje).
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Faje Gani, ledamot
Född: 1980.
Yrke: Nordenchef Twitter (Sellbranch).
Styrelseuppdrag: Waitress AB, Truetremolo Scandinavian AB, TunAfish AB, AIK Fotboll AB, AIK Fotbollsförening.
Huvudsaklig utbildning: Marknadsföring och organisation, Stockholms Universitet.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Christian Snäcke, ledamot
Född: 1973.
Yrke: Konsult.
Styrelseuppdrag: Konstgräsbolaget i Djursholm AB, Nanny Sweden AB, Difendere Group AB, Difendere Co. Ltd  Bangkok, AIK Fotboll AB, AIK Fotbollsförening.
Huvudsaklig utbildning: 9-årig grundskola, lärlingsutbildning till snickare.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Anders Appell, ledamot
Född: 1972.
Yrke: Delägare Andulf Advokat AB.
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Kungsholmens Friskola Ek. För., ledamot Andulf Advokat AB, suppleant W Sweden Invest AB, AIK Fotboll AB, AIK Fotbollsförening.
Huvudsaklig utbildning: -.
Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt oberoende i förhållande till Bolaget och Bolagets ledning.
Antal aktier i Bolaget: 0.

Styrelsen för AIK Fotboll AB tar gärna emot frågor, tips och synpunkter på mejladressen styrelsen@aikfotboll.se.

Publiceringsdatum för delårsrapporter och bokslutskommuniké
Januari – Mars, 9 maj 2017
Januari – Juni, 15 augusti 2017
Januari – September, 7 november 2017
Januari – December, 20 februari 2018

Bolagsstyrning
AIK Fotboll AB är ett publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Solna. AIK Fotboll tillämpar från och med den 1 juli 2008 ”Svensk kod för bolagsstyrning”. Information om svensk kod för bolagsstyrning återfinns på Kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings hemsida.

Bolagsstyrningsrapporterna kan laddas ner i sin helhet lite längre ner på denna sida, under rubriken ”Bolagsstyrningsrapport”.

Nomineringskommitté
Nomineringskommittén består av tre personer, som gärna tar emot synpunkter samt förslag på styrelsemedlemmar. För att förslag och synpunkter skall kunna tas upp inom nomineringskommittén måste de vara denna tillhanda senast en månad före stämma.

Patrik Karlsson
Ordförande, utsedd av AIK Fotboll FF.
Född: 1968.
Yrke: VD på it-visionären Patrik Karlsson AB.
Styrelseuppdrag: Sitter i egna bolaget samt i Wildflowers AB.
Övrigt: Äger it-visionären Patrik Karlsson AB, sitter i valberedningen för AIK Fotboll FF.
Antal aktier i Bolaget: 1 090 B-aktier.

Per Hägerö
Född: 1972.
Yrke: Director Product Marketing på HID Global.
Styrelseuppdrag: Den Svarta Massan (styrelseledamot, invald 2015), Electronic Sports Entertainment Nordic AB (styrelseledamot, invald 2016).
Övrigt: Ägare 1891 Ventures AB (Kapitalförvaltning).
Tidigare AIK Uppdrag: Tränare AIK Ungdomsfotboll (2001 – 2014), styrelseledamot AIK FF (2006-2014), styrelseledamot AIK Fotboll AB (2010 – 2014), styrelseordförande AIK Fotboll AB (2013 – 2014), styrelseledamot AIK Restaurang AB (2011 – 2014), AIK Säkerhet AB (2011 – 2014), AIK Fotboll Transfer AB (2013 – 2014) samt Nytomta Fastighets AB (2012 – 2014).
Antal aktier i Bolaget: 1 000 B-aktier.

Gustaf Eriksson
Född: 1978.
Yrke: Entreprenör.
Styrelseuppdrag: Oxviken AB, ATEK Avvattningsteknik AB, Great Minds Studio AB, Enat Gnagarkapital AB.
Övrigt: Valberedare Netlight Consulting AB.
Tidigare AIK-uppdrag: Styrelseledamot i AIK Fotboll AB (2013-15).
Antal aktier i Bolaget: 150 000 B-aktier.

Nomineringskommittén nås på nomkom@aikfotboll.se.

Revisorer
Ernst & Young Aktiebolag
Alexander Hagberg, huvudansvarig revisor
Stockholm, född 1958
Auktoriserad revisor

Ersättningar
Information om ersättningar kan du ladda ner längre ner på sidan, under bolagsstyrningsrapporterna.

Årsstämma

Årsstämman för AIK Fotboll AB:s (publ) aktieägare hålls i mars varje år.
Fullständiga protokoll från årsstämmor i AIK Fotboll finns på denna sida.

Bolagsordning

Bolagsordningen finns att ladda ner högre upp på  denna sida.

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018