Utbildning

Utbildning

Syfte
Syftet med den interna och externa utbildningen är att utveckla verksamheten genom utbildningar som riktas såväl internt som externt och då för att på bästa sätt främja deltagande, personlig utveckling och prestation hos våra unga spelare och ledare, samt även föräldrar och samarbetsklubbar.

Ansvar

 • Övergripande utbildningsansvarig ansvarar för utveckling och utvärdering av utbildning för spelare samt administration och information till lagen.
 • Lagens tränare och ledare ansvarar för information till spelare och föräldrar och praktiska arrangemang vid genomförandet.

MÅLGRUPP
Samtliga spelare inom åldersgrupperna P/F 14–18 år.

AIK STILEN
Se eget kapitel

DOMARUTBILDNING
Intresserade spelare i åldersgrupp 14 och äldre er- bjuds att gå utbildning (mot självkostnadspris) som förberedelse för kommande domarutbildning. Mer information om detta finns på www.stff.se.

Alternativt kan klubben stå för denna kostnad mot en motprestation av den som utbildas, alltså att man åtar sig att döma ett antal matcher under AIK-cup utan ersättning.

TRÄNARUTBILDNING
Samtliga spelare i åldersgrupp 15–18 år får information om möjlighet att genomgå en tränarutbildning C-Ung- dom i AIK:s regi alternativt genom StFF

INTERNREKRYTERING AV UNGDOMSLEDARE
Intresserade spelare i åldersgrupp 15 och äldre, med goda ledaregenskaper, ska inbjudas att ta tränarroller i yngre lag i föreningens verksamhet. AIK tillhandahåller utbildning (se ovan) och tränarkläder.

Kontakt:
Utbildningsansvarig: Dennis Hörtin, dennis.hortin@aikfotboll.se

Tränar/ledarutbildning

Syfte
Syftet med den interna och externa utbildningen är att utveckla verksamheten genom utbildningar som riktas såväl internt som externt och då för att på bästa sätt främja deltagande, personlig utveckling och prestation hos våra unga spelare och ledare, samt även föräldrar och samarbetsklubbar.

 • Ansvar
  Utbildningsansvarig ansvarar för:
 • Innehållet i AIK Ungdomsfotbolls utbildning förtränare enligt fastställd ansvarsfördelning.
 • interna utbildningar för tränare.
 • externa utbildningar för tränare.
 • utbildning för ordförande och kassörer i föräldraföreningen.
 • kalender och register.
 • utbildningarna Ny i AIK.
 • utbildning av spelare.
 • StFF/SvFF-utbildningar.
 • kallelse av tränare/ledare inom sitt respektive verksamhetsområde.
 • administration och genomförande av utbildningen Tränare i AIK.

Målgrupp
Samtliga tränare/ledare inom AIK Ungdomsfotboll, dvs. tränare i Knatteskolan, i barn och ungdomsverksamheten samt i ungdomsakademin och övriga funktioner så som lagledare, kassörer, AIK-Stil-föräldrar och föräldraföreningsordförande. Även spelare erbjuds tränar och domarutbildning.

Fortbildning för tränare och ledare
AIK erbjuder tränare aktuell fortbildning genom kurser arrangerade av bl.a. följande utbildningsanordnare:

 • AIK internutbildning
 • StFF/SvFF/SISU­utbildningar
 • SISU
 • Annan utbildningsanordnare
  Utbildningsansvarig ansvarar för:
 • planering, samordning och utvärdering av all intern utbildning inom AIK Ungdomsfotboll. Detta sker i samspel med ansvarig för respektive avdelning.
 AIK interna utbildningar
”Ny i AIK”
Utbildningen Ny i AIK riktar sig till samtliga nya tränare/ ledare och föräldrarepresentanter i AIK. Utbildningen består av:
• Information om bl.a. AIK verksamhetsidé, AIK Stilen, mål och organisation samt ledares roll, uppgifter och ansvar.
Utbildningen hålls i början av året. Individuell introduktion av nya ledare genomförs löpande under året.TRÄNARE I AIK
För tränare i AIK anordnas grundläggande internutbildning. Utbildningen hålls i början av året. Målet är att:
 • en tränare per träningsgrupp i åldersgrupperna P/F 6–12 år skall ha genomgått SvFF:s tränarutbildning C.
 • en tränare per träningsgrupp i åldersgrupperna P/F13–19 år skall ha genomgått SvFF:s tränarutbild­ ning B Ungdom
 • en tränare per träningsgrupp i AIK Ungdoms­ akademi P/F13–19 år skall ha genomgått SvFF:s tränarutbildning UEFA B.


MENTORSGRUPP

Ansvarig: Mark O’Sullivan
AIK kommer under året utse ett antal tränare som kommer ingå i en mentorsgrupp. Syftet är att utveckla tränarnas ledarskap och pedagogik.


Temautbildningar och föreläsningar
Utbildningarna syftar till att tillgodose de behov AIK har ifråga om att utveckla tränings­ och tävlingsverksamhet i de olika verksamhetsområdena.

 • Fotboll träning och match (tekniskt/taktisk)
 • Fysisk träning

Till våra temautbildningar och föreläsningar bjuds, i vissa fall, samarbetsklubbars och andra externa klubbars tränare/ledare in för att stärka föreningssamarbetet.

AIK Utbildningar för andra klubbars tränare och ledare
För att tillmötesgå det intresse som finns för AIK Fotbolls utvecklingsverksamhet, från andra klubbars tränare och ledare, bedrivs utbildningar efter skräddarsydda modeller.
Exempel är: Föreläsningar, mentorskap, praktikpass mm
Ansvarig: Utbildningsansvarig

Övriga utbildningar

 • ”Utbildning för lagledare”, syftar till att stärka rollen som lagledare och tydliggöra rollprofilen.
 • ”Ledarresa”, syftar till att tränare/ledare, till självkostnadspris, inspireras genom att genomföra studiebesök nationellt och internationellt. Genomförs efter möjlighet.

Utbildning för ordförande och kassörer i föräldraföreningarna
Intern AIK-utbildning för föräldraföreningarnas ordförande och kassörer anordnas enligt följande:

 • Utbildningskväll om ekonomi samt Stockholms Fotbollförbunds utbildning för ordförande och kassörer i föräldraföreningarna.
 • Nya föräldrarepresentanter deltar i ”Ny i AIK”.

RIKTLINJER FÖR EXTERN UTBILDNING

Utbildning inom StFF, SvFF, SISU eller annan utbildningssamordnare genomförs såväl internt som externt. AIK-tränare anmäler önskemål om utbildning till respektive utbildningsansvarig och formell ansökan om utbildning görs efter de prioriteringar chef barn- ochungdomsverksamhet/akademichef pojk/akademichef flick gör i samråd med sportchef och utbildningsansvarig.

I de fall där tränare från AIK inte fullföljer påbörjad utbildning, t ex hoppar av eller byter föreningstillhörighet, ansvarar tränaren själv för utbildningskostnaden. Detsamma gäller om tränaren genomgår utbildningen med ett underkänt betyg.

Barn i behov av särskilt stöd

För att tränare och ledare i AIK på bästa sätt ska kunna bemöta de barn som för stunden har behov av extra stöd och trygghet i sin verksamhet, genomför AIK interna och/ eller externa utbildningar. Innan anmälan till utbildning görs ska denna först godkännas av utbildningsansvarig.

Annan utbildningsanordnare

Om tränare och ledare önskar att gå en kurs i en annan utbildningsanordnares regi ska särskild ansökan göras till chef barn- och ungdomsverksamhet/akademichef pojk/akademichef flick, samt utbildningsansvarig. Därefter värderar och prioriterar utbildningsansvarig, utvecklingschef och sportchef huruvida utbildningen är relevant. Vid godkännande ska även tränaren/ledaren redovisa och utvärdera kursen till utbildningsansvarig efter genomförd utbildning. Utbildningen genomförs enligt utbildningsanordnarens anvisningar.

Kontakt:
 Utbildningsansvarig: Dennis Hörtin, dennis.hortin@aikfotboll.se

Spelarutveckling


AIK Fotboll Ideologi och Filosofi
AIK har stått för tradition, styrka och framgång sedan 1891. Inom ramen för utveckling av spelare sätter vi stort värde att utveckla och fostra spelare till ”AIK Spelare”. En ”smokinglirare med skruvdobb” som är individuellt skicklig, insiktsfull och har rollacceptans. Dessutom, kanske viktigast av allt, att det är spelare med passion för fotboll.

Utvecklingen i och av AIK Fotbolls sportsliga verksamhet är ett viktigt grundfundament till de mål som AIK går mot. I arbetet med spelarutveckling följer vi noga de bedömningskriterier som avgör en spelares aktuella kompetensprofil. Att bedöma och profilera en spelare är utgångspunkten i Vägen till AIK A!

Stil
AIK:s säregna stil, som skapat den kultur som finns, sitter i människors huvuden, inte i väggarna. De människor som arbetar i klubbens namn skall leva upp till den stil AIK står för. Stilen är det som vi vill att andra ska tänka om AIK. Det är något vi aldrig kompromissar med.

Struktur
Struktur handlar om vad vi gör och hur det görs. Att arbeta efter en struktur skapar möjligheter att nå kontinuitet. Det är viktigt att strukturen justeras så att verksamheten arbetar optimalt för att nå de mål vi har med spelarutvecklingen.

Spelaren
Inom ramen för utveckling av spelare sätter vi stort värde att utveckla och fostra spelare till en ”AIK-spelare”. En ”smokinglirare med skruvdobb” som är individuellt skicklig, insiktsfull och har rollacceptans. Dessutom, kanske viktigast av allt, att det är spelare med passion för fotboll.

Spelstil
AIK spelstil har karaktäriserats av nobless, finurlighet och en viss smartness genom alla år. Förutom lagets eleganta och fantasifulla stil som uttrycker smokingliret, har också AIK genom alla år betonat det hårda arbetet, den s k AIK Stilen. Vi känner till AIK Stilen som vår värdegrund, men den är också en symbol för att en riktig AIK:are spelar alltid schysst och rent.

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2019

Sök på AIK Fotboll