AIK Stilens nyckelord

AIK Stilen har länge arbetat med tre värdeord; Attityd, Ansvar och Respekt. Det är utifrån dessa ord vi bedriver vår ungdomsverksamhet.

Attityd

Inom såväl idrotten som samhället i övrigt, diskuteras ofta betydelsen av ordet attityd (inställning). Någons attityd kan vara positiv eller negativ. Attityd är sättet du tänker och agerar på. Din attityd är någonting som andra människor märker och känner. De kan höra det på din röst, se det på ditt sätt att röra dig, känna det när de är tillsammans med dig. Din attityd visar sig med andra ord i allt du gör, i alla sammanhang.

Inom AIK Ungdomsfotboll så har vi arbetat aktivt med att alla spelare, ledare, tränare, föräldrar och föräldraföreningar ska visa upp en bra attityd gentemot varandra och motståndarna. Det är viktigt att alla inom AIK Fotboll tänker på vilket budskap vi sänder ut till vår omvärld.

Ansvar

Att ta ansvar för sitt eget handlande i livet är fundamentalt för de flesta människor. För en idrottsman är att ta ansvar – både på- och utanför plan – den viktigaste egenskapen man måste ha för att lyckas.

Inom AIK Fotboll betyder detta att likaväl som att varje enskild spelare måste ta ansvar för att komma i tid till träningen, äta rätt, uppvisa rätt attityd gentemot sina lagkamrater och dylikt, så har en tränare och ledare ansvar för gruppen på olika sätt. Även föräldrarna har ett ansvar.

Ansvar betyder inte bara att man tar ansvar för sitt eget handlande utan att man också får stå till svars för sitt icke handlande, d v s att inte göra något åt när andra beter sig oansvarigt.

Respekt

Ordet respekt har sitt ursprung i latin och betyder ”att bli sedd”. Dessvärre har ordet på senare tid blivit synonymt med makt, rädsla och kontroll. Att bli respekterad (sedd) är en av FN:s mänskliga rättigheter.

För oss i AIK Fotboll betyder detta att vi alla visar respekt för såväl tränare, lagkamrater, motspelare, domare, publik som alla andra runt omkring fotbollen.

Det enda sättet att komma åt de negativa synonymerna som dessa ord ibland kan förknippas med, är att hela tiden använda dem på ett positivt sätt och idrotten är rätt arena för det!

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

Ligapartners

© AIK Fotboll 2020

Sök på AIK Fotboll