Publiceringsdatum för rapporter

Bokslutskommuniké 2017: 20 februari 2018

Årsredovisning 2017: 20 februari 2018

Delårsrapport Januari-Mars 2018: 8 maj 2018

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018