D. Carnegie & Co

AIK Fotboll kan med stor stolthet och glädje meddela att klubben har tecknat ett samarbetsavtal med Bostadsfastighetsbolaget D. Carnegie & Co. Samarbetsavtalet är skrivet över ett år och gäller från och med den 1 januari 2017.
AIK Fotbolls VD Mikael Ahlerup tillsammans med Ulf Nilsson, VD på D. Carnegie & Co.

AIK Fotboll och D. Carnegie & Co förbinder sig att under 2017 genomföra fyra större projekt tillsammans inom ramen för CSR – eller som vi också säger, göra bra saker tillsammans – exempelvis mjuka värden och aktivering för att utveckla några av Stockholmsregionens förorter. Fotbollsskolor är en del av projekten som AIK FF med sin expertis kommer att bidra till och genomföra i områden där D. Carnegie har många fastigheter. D. Carnegie vill skapa ett större värde för de boende i deras fastigheter samtidigt som D. Carnegie & Co kommer att renovera lägenheterna både in- och utvändigt.

– Det här är ett stort avtal för AIK Fotboll på många sätt, både värderingsmässigt, känslomässigt och engagemangsmässigt, men också ett avtal av bra ekonomisk karaktär för AIK Fotboll, säger AIK Fotbolls VD Mikael Ahlerup.

– AIK Fotbolls spelare är förebilder för många unga i våra bostadsområden. Därför kan de bidra till att unga fokuserar på utvecklande aktiviteter som att spela boll, säger Ulf Nilsson, VD på D. Carnegie & Co.

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare renoveringsmetoden Bosystem, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd.

Text: AIK Fotboll

Exklusiva partners

CSR-partner

Ligapartners

© AIK Fotboll 2018